@bitbulten analiz ve sonuç bildirimi için teşekkürler