Bir fiyat grafiğinin tepe veya dip noktaları birleştirilerek fiyatının yönünü tahmin etmek için kullanılan araç.