Belirli bir platformda belirli bir amaç için üretilen ve dağıtılan bir varlığı temsil eden araç veya değerlerdir.