Herkes ile paylaşılan açık bitcoin adresini ifade eder.