Blok üretim ve geçerlilik onay mekanizması bloğu üreten makinenin ilgili Blok Zincir ağı üzerinde sahip olduğu pay ile ilişkilendirilir.