Bir blockchain ağına bağlı her bir bilgisayarı ifade eder.