Benzersiz, yerine aynısı koyulamayan (fungible tokenlardan temel farkı budur) tokenlar. Resim, yazı veya video formatında olabilirler. Her biri özel ve bölünemezdir.