Blok zincirin bağlı olduğu veri transfer ağını ifade eder.