Topluca mining gerçekleştiren ve sonrasında kazancı bölüştüren miner topluluğu.