Trade, para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü, likidite.